публикуване на статия| * | #|публикуване на коментар
VIP ЗОНА| |ПРАВИЛА| |Официални изявления | | | |
***

вторник, 25 януари 2022 г.

Предстоящо: Отчетно събрание на "Сопотски Еснафъ" за 2021г.

 

На всеослушание се съобщава:


че на  05.03.2022г. , ден събота , в 11.00 часа , в двора на сградата на "Сопотски Еснафъ", гр. Сопот, ул "Йордан Войвода" № 6, се свиква

 отчетно събрание за 2021г.

 на 
"Сдружение Занаятчийски Еснаф-гр.Сопот"

На събранието:
  •  Ще бъдат дадени финансов отчет и отчет за дейността на сдружението за предходната 2021 година 
  •  Ще бъдат обсъдени някои въпроси касаещи текущата му дейностПриканваме всички членове на сдружението, както и гражданската общественост,  да присъстват.

!  Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, събранието ще се проведе на открито, с нужните противоепидемични мерки и отстояние между участниците. Маските са задължителни. Ако някой не носи своя, такава щуе му бъде осигурена

______________________________________________
Публикувал: esnaf sopot

Отчет за дейността на "Сопотски Еснафъ" за 2021г.

  Здравейте приятели,

Изминалата 2021г. в световен план и у нас, отново бе белязана от пандемията COVID 19, и всички рестрикции свързани с нея. 

На практика бяха отменени почти всички публични събития и изложения, което бе причина да отпаднат редица запланувани мероприятия, и в известен смисъл блокира нашата дейност.

Ето какво успяхме да сторим през тази 2021 година:

За яснота, а и за повече подробности, под всяко изброено мероприятие, където е възможно,  ще даваме снимки и интернет адрес- линк със съответната на събитието публикация, в интернет форума на сдружението или на друго място.


Съгласно чл.5 и чл.6 от Устава на сдружението организирахме и участвахме в следните мероприятия:
1.  7.05 - 9.05 .2021г.  Проведен онлайн 

„Виртуален сопотски ножарски пленеръ - Работилницата 2021“

Въпреки че имахме готовност да го проведем присъствено, се наложи за втори път той да бъде проведен виртуално, заради националната забрана на провеждане на публични събития. В инициативата се включиха майстори от цялата страна. Всички участващи, на тези дати работиха в работилниците си, от където изпратиха множество снимки и видеа. 

https://www.rabotilnizata.esnafsopot.com/2021/02/nogarski-plener-sopot-2021.html
2.  4.06 - 6.06  и  12.06-13.06 2021г . Проведени два занаятчийски мастърклас курса по металогравюра и фина дърворезба в ателиетата. Заниманията се проведоха при пълни мерки за безопастност и отстояние между работещите.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316718031674690&type=33.   27.07.2021г, в работилниците на Сопотски Еснафъ, успешен изпит за майсторска титла към РЗК Пловдив, положиха Стоян Спасов(ножарство), Александър Виденов(ножарство),  и Таня Василева(гравьорство)

https://www.forum.esnafsopot.com/2021/07/blog-post.html
4.   21.09 -22.09 .2021г.,  член на сдружението ни бе поканен, и взе участие в демонстрацията изложение  „Добра среща, добри наплати. Метал“ , организирано от, и проведено в  Етнографски музей на открито "Етър", гр. Габрово. 

Дори самото участие на такъв най-висок в страната ни форум, е признание за нивото на майсторството на занаятчиите в „Сопотски Еснафъ“ https://blog.etar.bg/2021/08/21/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d1%82/
5.   10.09 -12.09 .2021г. и  24.09 -26.09 .2021г. ,  проведени два занаятчийски мастърклас курса по металогравюра, инкрустации и фина дърворезба в ателиетата.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4623489017664255&type=3


6.    1.10 – 3.10.2021г. В работилниците на сдружението бе проведена“The secret meeting of the Bulgarian Engravers 2021”. SM 2021 е шеста национална работна среща на гравьорите в страната  или така наречената "Гравьорска работилница". Всички взели участие в практическите занимания, работиха по общо основно задание – гравиране на острие. По този начин бе отчетено и  различното и разнообразно виждане на гравьорите при работата им.

Срещата е уникална за страната, и има потенциал да се развие и стане международна. Вече има заявка за участие от САЩ.

https://www.rabotilnizata.esnafsopot.com/2021/09/secret-meeting-2021.html
7.    И през тази година  майстори от сдружението продължиха заниманията с децата от школа “МайсторчЕта. За съжаление противоепидемичните мерки станаха причина няколко пъти да се прекратят заниманията, тъй като бяха забранени всички извънкласни занимания с деца. 

Въпреки че така чаканата и важна помощ от общината, за закупуване на материали, не се осъществи, кръжокът успя да се съхрани,  с сосигурени собствени средства от майсторите.Повече информация- на сайта на школата:

http://maistorcheta.esnafsopot.com/

Както и във facebook групата:

https://www.facebook.com/groups/394628460621498/
______________________________________________
Публикувал: esnaf sopot
вторник, 27 юли 2021 г.

Изпит за майсторски титли На 27.07.2021г, в работилниците на Сопотски Еснафъ, успешен изпит за майсторска титла към РЗК Пловдив, положиха Стоян Спасов(ножарство), Александър Виденов(ножарство),  и Таня Василева(гравьорство)

 Ето няколко снимки от изпита, преминал под зорките погледи на уважаемата изпитна комисия:

Честити  титли на майсторите Стоян Спасов, Александър Виденов и Таня Василева !


неделя, 21 март 2021 г.

Сбогом Жоре!

 


СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 21.03.2021г.  почина нашият колега от гр. Пловдив , скъп приятел,  член на сдружението ни, 


Георги Панов

______________________________________________
Публикувал: esnaf sopot

вторник, 23 февруари 2021 г.

Отчет за дейността на "Сопотски Еснафъ" за 2020г.

 Здравейте приятели,

Изминалата 2020г. в световен план и у нас, бе белязана от пандемията COVID 19, и всички рестрикции свързани с нея. 

На практика бяха отменени почти всички публични събития и изложения, което бе причина да отпаднат редица запланувани мероприятия, и в известен смисъл блокира нашата дейност.

Ето какво успяхме да сторим през тази различна от всяка друга година:Пълният текст на отчета:


За яснота, а и за повече подробности, под всяко изброено мероприятие, където е възможно,  ще давам интернет адрес- линк със съответната на събитието публикация, в интернет форума на сдружението или на друго място.


Съгласно чл.5 и чл.6 от Устава на сдружението организирахме и участвахме в следните мероприятия:
1.  8.05 - 10.05 .2020г. , по време на пълна карантина, проведени от работилниците 5 онлайн видеодемонстрации на тема „Изкуство по време на блокада “ Идеята на тези интерактивни уроци беше да могат хората, гледайки тези излъчвания, да могат да направят инструменти от подръчни материали, с които да направят вкъщи елементарна дърворезба и инкрустации.

Интересът изненадващо бе висок още от първото видео. В коментарите бяха зададени и бе отговорено на много въпроси.

(Част 3 , Инкрустации)

https://www.i-school.dimovengraving.com/2020/03/blog-post.html2.  8.05 - 10.05 .2020г.  Проведен онлайн 

„Виртуален сопотски ножарски пленеръ - Работилницата 2020“


   

 Въпреки че подготовката на традиционния ножарски пленер в сопотските работилници, беше готова почти на 100% , се наложи той да бъде отменен и проведен виртуално, заради националната карантина. В инициативата се включиха майстори от цялата страна , както и майстор от Русия.

   

 Всички участващи, на тези дати работиха в работилниците си, от където изпратиха множество снимки и видеа. 

https://www.rabotilnizata.esnafsopot.com/2020/04/2020.html3. 12.06 -14.06  и  19.06-21.06 2020г . Проведени два занаятчийски мастърклас курса по металогравюра и фина дърворезба в ателиетата. Заниманията се проведоха при пълни мерки за безопастност и отстояние между работещите.https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3334776276535542&type=34.   8.08 - 14.08.2020г ,  в работилниците на сдружението бе проведен юношески летен курс  "Проект металогравюра" . Обучението се извърши по най-съвременния метод на метало гравиране- air engraving. Случай по всяка вероятност пръв в страната ни. Младежите взели участие в проекта имаха възможността да се запознаят с особеностите на пневмогравирането,  и собственоръчно да извършат стъпка по стъпка всички операции по направата на металогравюра по собствен проект. 

https://www.classes.dimovengraving.com/2020/08/2019.html5.   18.09 -20.09 .2019г. , 25.09 -27.09 .2020г. ,  проведени два занаятчийски мастърклас курса по металогравюра, инкрустации и фина дърворезба в ателиетата.
6.    2.10 – 4.10.2020г. В работилниците на сдружението бе проведена“The secret meeting of the Bulgarian Engravers 2020”. SM 2020 е пета  национална работна среща на гравьорите в страната  или така наречената "Гравьорска работилница". Всички взели участие в практическите занимания, работиха по общо основно задание - ъгъл. По този начин бе отчетено и  различното и разнообразно виждане на гравьорите при работата им.

 Срещата е уникална за страната, и има потенциал да се развие и стане международна. Вече има заявка за участие от САЩ.

https://www.rabotilnizata.esnafsopot.com/2020/08/the-secret-meeting-2020.html
7.    И през тази година  майстори от сдружението продължиха заниманията с децата от школа “МайсторчЕта. За съжаление противоепидемичните мерки станаха причина да се прекратят заниманията, тъй като са забранени всички извънкласни занимания с деца.
В момента продължава изчакването на по-благоприятна ситуация, и за съжаление заниманията са прекратени.

Повече информация- на сайта на школата:

http://maistorcheta.esnafsopot.com/

Както и във facebook групата:

https://www.facebook.com/groups/394628460621498/