публикуване на статия| * | #|публикуване на коментар
VIP ЗОНА| |ПРАВИЛА| |Официални изявления | | | |
***

понеделник, 18 май 2009 г.

Доклад задейността на сдружение с нестопанска цел„Занаятчийски Еснаф” – гр. Сопот за 2008г.

Уважаеми дами и господа,
днес 05.02.2009 г. (четвъртък), на редовно заседание на членовете на сдружението, използвам случая да направя кратък обзор на дейността ни през изминалата година.
Съгласно чл.5 и чл.6 от Устава на сдружението организирахме и участвахме в следните мероприятия:

1. На 12.01.2008 г. на площада пред „Червенаковата къща” в гр. Клисура във възстановка по случай посрещане на руските войски в града и освобождаването му от турско робство.


2. На 16 и 17.02.2008 г. в гр. Белене участвахме във възстановка на заклеване на революционен комитет от Апостола на свободата Васил Левски, организирана от гимназия „Васил Левски” в града и учредяването на регионален клуб „Единение” гр. Белене.

3. На 02.03.2008 г. взехме участие в тържествата посветени на 130 годишнината от Освобождението на България от турско робство, като организирахме и участвахме във възстановка на влизането на войските на ген. Карцов в гр. Сопот и освобождаването му от османските поробители. Във възстановката взеха участие и членове на НС „Единение” гр. Клисура и гр. София, както и членове на клуб „Поп Минчо Кънчев” гр. Стара Загора.


4. На 23.03.2008 г. взехме участие, като статисти в снимането на документалния филм „Освободителите на България” от Пламен Петков.


5. На 01 и 02.05.2008 г. във връзка с празнуването на 132 г. от избухването на Априлското въстание в гр. Клисура, взехме участие в организираната от местния клуб „Единение” възстановка за обявяване на въстанието и потушаването му от турците.


6. Майсторите гравьори и дърворезбари от сдружението взеха активно участие в международното военно изложение „Хемус” – 2008 г., представяйки свои произведения и издигайки имиджа на „Занаятчийски еснаф” на световно ниво.


7. На 15 и 16.08.2008 г. взехме активно участие в изграждане на костница на загинали граждани на гр. Клисура по време на Априлското въстание.


8. На 06.09.2008 г. в гр. Белене участвахме в пресъздаването на „Жива картина от историческите събития, свързани със съединението на България.”, организирано от регионален клуб „Единение” гр. Белене.

9. На 19.09.2008 г. в гр. Сопот участвахме в пресъздаването на „Жива картина от историческите събития свързани с обявяване на независимостта на България”, организирано от ПГ „Ген. Вл. Заимов” гр. Сопот.

10. На 29.11.2008 г. взехме участие в драматизацията „Радини вълнения”, организирана от учителите от ОУ „Хр. Г. Данов” в гр. Клисура, по случай тържественото честване на 180 години от рождението на великия издател в родния му град.

Заедно работихме целогодишно по поддръжката на дворовете и сградния фонд на дружеството, създадохме уеб страница на сдружението, посрещахме наши и чуждестранни туристи и туристически групи. Предоставихме им възможност да се докоснат до бита и облеклото на старите българи, до тяхната култура, както и до старите български занаяти и традиции. Предоставихме им възможността да се облекат в автентичните носии на нашите предци и да имат възможността да се снимат в различни сцени от тяхното ежедневие и бит, като най- голямата награда за нас беше щастието и възторга изписал се на лицата им от преживяното.Председател на СНЦ ЗЕ: Н. Грънчаров

Уточнение на администратора: Поради обективни причини (сайта не беше създаден), публикувам доклада със закъснение.

Публикувал: "Сопотски Еснафъ"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

емотиконка се вмъква, като се постави символният и еквивалент в коментара
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
Как се публикува коментар, подробно е обяснено тук