публикуване на статия| * | #|публикуване на коментар
VIP ЗОНА| |ПРАВИЛА| |Официални изявления | | | |
***

четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Туристическа борса "Ваканция 2010"

Привет на всички еснафи и приятели!
От днес сдружението ни се представя и на най-голямата туристическа борса в България.
Интереса към центъра и работите на майсторите е голям. Надявам се, че този интерес ще доведе и много нови посетители.

1 коментар:

емотиконка се вмъква, като се постави символният и еквивалент в коментара
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
Как се публикува коментар, подробно е обяснено тук