публикуване на статия| * | #|публикуване на коментар
VIP ЗОНА| |ПРАВИЛА| |Официални изявления | | | |
***

сряда, 9 февруари 2011 г.

Какво предстои?

Може да съм пропуснал (по-рано мисля, че я срещах тази тема), но ми се струва, че трябва да имаме повече информация за предстоящи събития свързани с живота на Сопотски Еснафъ и неговите членове, па макар и новопостъпили. Предстои откривани на постоянна изложба на един от тях на 14.02.2011г. в гр.Карлово. Пожелавам успех на Кунка и нека има последователи в нейното изкуство от подростващото поколение.

_________________________________
вметка от esnaf sopot

Желаем успех на Кунка !

Няма коментари:

Публикуване на коментар

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

емотиконка се вмъква, като се постави символният и еквивалент в коментара
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
Как се публикува коментар, подробно е обяснено тук