публикуване на статия| * | #|публикуване на коментар
VIP ЗОНА| |ПРАВИЛА| |Официални изявления | | | |
***

петък, 20 април 2012 г.

Предстоящо общо събрание на СЗЕ гр.СопотНа всеослушание се съобщава:

че на 21.06.2012г , ден четвъртък, в 19.00 часа, в сградата на "Сопотски Еснафъ", гр. Сопот, ул "Йордан Войвода" № 6, се свиква

 общо събрание

 на 
"Сдружение Занаятчийски Еснаф-гр.Сопот"
 
 На събранието ще бъдат дадени финансов отчет и отчет за дейността на сдружението за 2012г, ще бъде избран съставът на ръководството, както ще бъдат разгледани и някои положения и промени в устава и други организационни въпроси.

Приканваме всички членове на сдружението, както и гражданската общественост да присъстват.


____________________________________
Публикувал: esnaf sopot

Няма коментари:

Публикуване на коментар

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

емотиконка се вмъква, като се постави символният и еквивалент в коментара
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
Как се публикува коментар, подробно е обяснено тук