публикуване на статия| * | #|публикуване на коментар
VIP ЗОНА| |ПРАВИЛА| |Официални изявления | | | |
***

петък, 24 януари 2014 г.

Предстоящо: Отчетно събрание на "Сопотски Еснафъ" за 2013 г.
На всеослушание се съобщава:

че на  27.02.2014г. , ден четвъртък , в 18.00 часа , в сградата на "Сопотски Еснафъ", гр. Сопот, ул "Йордан Войвода" № 6, се свиква

 отчетно събрание

 на 
"Сдружение Занаятчийски Еснаф-гр.Сопот"

На събранието ще бъдат дадени финансов отчет и отчет за дейността на сдружението за предходната 2013 година, както и ще бъдат обсъдени някои въпроси касаещи текущата дейност на сдружението.

Приканваме всички членове на сдружението, както и гражданската общественост да присъстват.


____________________________________
Публикувал: esnaf sopot

1 коментар:

емотиконка се вмъква, като се постави символният и еквивалент в коментара
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
Как се публикува коментар, подробно е обяснено тук