публикуване на статия| * | #|публикуване на коментар
VIP ЗОНА| |ПРАВИЛА| |Официални изявления | | | |
***

понеделник, 1 февруари 2021 г.

Предстоящо: Отчетно - изборно събрание на "Сопотски Еснафъ" за 2020г.

 
На всеослушание се съобщава:


че на  6.03.2021г. , ден събота , в 12.00 часа , в двора на сградата на "Сопотски Еснафъ", гр. Сопот, ул "Йордан Войвода" № 6, се свиква

 отчетно изборно събрание за 2020г.

 на 
"Сдружение Занаятчийски Еснаф-гр.Сопот"

На събранието:
  •  Ще бъдат дадени финансов отчет и отчет за дейността на сдружението за предходната 2020 година 
  • Ще бъде избран нов управителен съвет за периода 2021г - 2024г
  •  Ще бъдат обсъдени някои въпроси касаещи текущата му дейностПриканваме всички членове на сдружението, както и гражданската общественост,  да присъстват.

!  Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, събранието ще се проведе на открито, с нужните противоепидемични мерки и отстояние между участниците. Маските са задължителни. Ако някой не носи своя, такава щуе му бъде осигурена

______________________________________________
Публикувал: esnaf sopot

Няма коментари:

Публикуване на коментар

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

емотиконка се вмъква, като се постави символният и еквивалент в коментара
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
Как се публикува коментар, подробно е обяснено тук